فعاليتهاي انجام شدهشركت دريائي سيراف مهر پارس تا كنون با تلاشي شبانه روز ، موفق به در اختيار گرفتن نيروئي بسيار قوي و آماده بكار براي انجام پروژه هاي علمي ، صنعتي ، تعميراتي ، تأمين تجهيزات ، طراحي و ............... گرديده ، بنحوي كه نه تنها در مراكز علمي و صنعتي كشور اثرات مشهودي از خود باقي گذاشته ، بلكه در شركتها و مراكز طراحي خارج از كشور نيز شناخته شده و در زمينه هاي گوناگون همكاري هاي متقابل و في مابين برقرار نموده است.


اهم فعاليتهاي عمده انجام شده از بدو تأسيس تاكنون:

• بررسي ، برآورد و شركت در مناقصه هاي مرتبط با Out fitting كانتينر برهاي در حال ساخت در كشتي سازي خليج فارس و كسب رتبه بالا در مناقصه .

•  طراحي ، پياده سازي و ساخت سامانة جامع ناوبري

• طراحي، پياده سازي و ساخت مانورينگ برد ديجيتال با قابليت حل مسائل تاكتيكي و ناوبري.

• رقومي سازي نقشه هاي ناوبري خليج فارس و درياي عمـان بر اساس استانداردهـاي بـه روز دنيـا.


 


 

 


  صفحه نخست           درباره ما           خدمات           پروژه ها           تماس با ما

Copyright 2004-2007, searough-mp.com All rights reserved
طراحي و توسعه وبسايت: توسعه دهندگان سُل  Sol-Dev.com

viagra online kaufen cialis 20mg cialis preis viagra online kaufen cialis original levitra bestellen kamagra 100mg kamagra bestellen cialis online viagra online kaufen levitra 20mg viagra kaufen kamagra 100mg kamagra bestellen viagra online levitra bestellen